Giới thiệu chung Khoa Nội Lão


161 lượt xem

  1. Quá trình thành lập:

Khoa nội Lão bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc ninh được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 2018. Khoa nội Lão là khoa lâm sàng điều trị  bệnh nhân nội trú , sự chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện .

  1. Tổ chức và nhân sự

2.1. Tổ chức : Khoa được bố trí ở khu nhà D ( 03 Buồng ở tầng 1 và toàn bộ tầng 3) tổng có 18 buồng :

– Toàn khoa có 14 buồng bệnh (68 Giường bệnh)

– Một buồng hành chính sinh hoạt chung.

– Một buồng trực điều dưỡng

– Một buồng làm kho hộ lý.

– Một buồng trưởng khoa

2.2. Nhân sự

Tổng số CBVC: 14 cán bộ

– 01 Trưởng khoa: BSCK1

– 01 Phó khoa: BSCK1

– 01 Điều dưỡng trưởng : Cử nhân

– 03 Bác sỹ điều trị

– 07 Điều dưỡng chăm sóc

– 01 Hộ lý

  1. Chức năng, nhiệm vụ

– Cấp cứu ,khám và điều trị bệnh nhân bằng y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại.

– Phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện,tốt trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân .

– Tuyên truyền giáo dục sức khỏe.

– Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn ,kỹ thuật

– Tham gia công tác giảng dạy, hợp tác quốc tế.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, thừa kế.

– Tham gia công tác phòng bệnh, phòng dịch.

– Quản lý kinh tế

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

  1. Một số hình ảnh của khoa

        

Hình ảnh buổi giao ban chuyên môn .

 Hình ảnh kỹ thuật viên tác động cột sống điều trị đau thần kinh tọa .

Điều dưỡng chăm sóc tận tình, chu đáo…

XEM THÊM