Bệnh viện y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc NinhBệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền, phục hồi chức năng cao nhất của tỉnh, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.


TIN TỨC KHÁC