Hoạt động khám chữa bệnh

Danh sách các khu vực có dịch Covid-19 tại Bắc Ninh

Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bắc Ninh là cơ sở khám chữa bệnh YHCT và PHCN lớn nhất tỉnh, thuộc quản lý của Sở Y tế Bắc Ninh. Các bác sĩ, nhân viên y tế luôn thực hiện tốt công tác khám,…

Tài liệu y khoa

Bệnh học và điều trị đông y

Sách “Bệnh học và điều trị đông y” đã được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Y học cổ truyền của…

Y lý Y học cổ truyền

Cuốn sách “Y lý y học cổ truyền” cung cấp những kiến thức cơ bản, kinh điển, của y học cổ truyền, dựa trên nền tảng triết học phương Đông,…

Đào tạo - Bồi dưỡng

Menu